آموزش vray قسمت دوم "uvw map modifier"

/
آموزش uvw map در vray برای معماران  مقدمه) همان گونه که در آموزش …

آموزش متریال پردازی به اجسام در v-ray "قسمت اول"

/
آموزش متریال پردازی به اجسام در v-ray مقدمه) در این آموزش شما یادمیگیرید که چگونه …