دوره رایگان و غیرحضوری معماری لذت معماری دیجیتال

به شما یاد میدهد چگونه پروسه طراحی معماری از اسکیس تا ارائه را در دنیای دیجیتال تجربه کنید

این دورره در ۵ جلسه طراحی و در قالب ۵ ویدئوی آموزشی و حدود ۴ ساعت میباشد

پس از ثبت نام، روزی یک جلسه را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد

شرکت در دوره

کورس ترکیبی

3D Max, Vray, Photoshop

این کورس در سال 95 فقط چهار بار برگزار میشود

برای ثبت نام یا اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

 

 

 
backgruond

اخبار مدرسه معماری دیجیتال

05-35000000

Grasshopper
Sketchup
فاز2 معماری
Lumion
Rhino
Revit
Photoshop
Autocad
3Ds Max
Vray